Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w WATERFORD Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w WATERFORD

Grono pedagogiczne

WYCHOWAWSTWA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

KLASAWYCHOWACA
0amgr Izabela Koźluk
0bmgr Joanna Cymerys
1amgr Joanna Kupisiak
1bmgr Magdalena Bryła-Samuel
2amgr Monika Sobczak-Gruszczyńska
2bmgr Joanna Kupisiak
3amgr Magdalena Bryła-Samuel
3bmgr Monika Sobczak-Gruszczyńska
4amgr Justyna O'Neill
4bmgr Katarzyna Wyrwał
5amgr Magdalena Ziółkowska - Koterba
5b mgr Jarosław Janaszczyk
5c mgr Izabela Koźluk
6amgr Mariola Piecha
6bmgr Anna Radziejewska-Konewka
7mgr Katarzyna Cichy
8mgr Robert Mikołajczyk
1 LOmgr Jolanta Szabat
2 LOmgr Rafał Kowalski
3 LOmgr Dominika Sikora