Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w WATERFORD Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w WATERFORD

Kontakt

Kontakt
Kierownik Szkoły: mgr Magdalena Bryła-Samuel

telefon: (+353) 879055909    
email: waterford@orpeg.pl

Adres szkoły:

DE LA SALLE COLLEGE
Newtown Road Lower,
Waterford, X91 DT68